Title: Fintan Fedora & the Diamond Mask, Author: Clive Goddard
Title: Fintan Fedora and the Moon Dragon, Author: Clive Goddard