Title: The Black Pirate, Author: King Uke
Title: Bad Moon, Author: King Uke
Title: The Lost Man, Author: King Uke
Title: Skylark, Author: King Uke
Title: Gold Mountain, Author: King Uke
Title: Damned, Author: King Uke
Title: Dead Hand, Author: King Uke
Title: Locus Solus, Author: King Uke