Title: Henry IV / Edition 1, Author: Luigi Pirandello
Title: Right You Are! (If You Think So), Author: Luigi Pirandello