Title: Vento e chuvia, Author: Manuel Gago
Title: O anxo negro, Author: Manuel Gago
Title: O exército de fume, Author: Manuel Gago
Title: Ángel negro, Author: Manuel Gago