Title: The Oyster Thief, Author: Sonia Faruqi
Title: Pocahontas: Princess of the New World, Author: Loïc Locatelli-Kournwsky