1 - 4 of 4 results for "Weird War Tales (1997-)"

Title: Weird War Tales (1997-) #4, Author: Peter Milligan
Title: Weird War Tales (1997-) #1, Author: Brian Azzarello
Title: Weird War Tales (1997-) #2, Author: Joe R. Lansdale
Title: Weird War Tales (1997-) #3, Author: Grant Morrison