Title: Unha historia que non vou contar, Author: Xosé Cid Cabido
Title: Tres pintores, Author: Xosé Cid Cabido