Ang Biblos

Ang Biblos

by Rev. Eugenio T. Guerrero

Paperback

$15.00
Members save with free shipping everyday! 
See details

Overview

PAUNANG SALITA: Sa pagmimithi kong maitanghal ang mga pinagsimulang gawain ng ating mga dalubhasa, na kinakailangang makilala ng gawing Silangan at ng iba pang mga Bansa sa paliguidliguid ng Sanglibutang matalino.
Si Rizal ay hinangaan ko ng labis na paghanga. Na, kung ang paguusapan ring lamang ay ang batas ng halimbawa, utak, kilatis, uri at kakayahan. At sa Pilipinas ay maaaring ipagmalaki ko, na sino man sa aking mga sinuri na mga la-
hing puti; ay hindi umaabot sa Estandarlisasyon ng ating bayani sa Bagong Bayan.
Pinagaralan ko ang mataas na uri ng Urbanidad. At aking kinilala sa matagal na panahon, ang kanyang Diwa, sampu ng Moralidad, Virtualidad, at Sublimidad, at pati naman ng kasantusantusang aral ng Espiritu-Santo.
Kaya't sa katotohanan ay kinilala ko sa Katarungan sina Salomon, Hamurabi, Aristoteles, Pericles, Galileo, Pulton at Edison; at sa Karunungan ay sina Pitagoras, Soendes, Estrato, Galeno, Leibznit, Descartes, Fiche, Kant at Balmes; at sa Kaalaman ay sina Platon, Pascal, Bacon, Parker at Hubex; at sa pagkakilala ay sina S. Agustin, Sto. Tomas de Aquino; S. Beda, S. Javier, Wiklife, Gerson, Melanton at Lutero.
Sa katapusan, ay ang Diwa ni Kristo ay walang makapangingibabaw na Diwa. Maliban sa sumasanib ang Diwa at aral ng Apostol S. Pablo, turo at halimbawa ni Rizal; hatol at paala-ala ni Sto. Tomas, at mga pangaral ng bantog na si
S. Agustin.
(He was trying to explain that all religions can be unified under his concept of Modernismo Genyana, joining all the good concepts, philosopies, theories, points, and lessons of all religions, including Catholicism, Protestantism and its various denomincations, Budism, Confucianism, Shintoism, Judaism, Hebruism, Islam, and including all famous thinkers, writers and philosophers of all the ages, since ancient times.)

Product Details

ISBN-13: 9781494985776
Publisher: CreateSpace Publishing
Publication date: 01/14/2014
Pages: 250
Product dimensions: 6.00(w) x 9.00(h) x 0.57(d)
Age Range: 1 - 17 Years

Customer Reviews