Beginning of the Great Revival

Beginning of the Great Revival

Director: Huang Jianxin, Han Sanping Cast: Liu Ye, Feng Yuanzheng

DVD (Wide Screen)

Overview

Filmmakers Huang Jianxin and Han Sanping offer a crash course on the Chinese Revolution in this companion piece to Han's 2009 film The Founding of a Republic.

Product Details

Release Date: 01/24/2012
UPC: 0767685254523
Original Release: 2011
Source: New Video Group
Presentation: [Wide Screen]
Sound: [Dolby Digital 5.1 Surround]
Time: 2:04:00

Cast & Crew

Performance Credits
Liu Ye Mao Zedong
Feng Yuanzheng Chen Duxiu
Chow Yun-Fat Yuan Shikai
Chen Chang Chiang Kai-Shek
Li Qin Yang Kaihui
Chen Kun Zhou Enlai
Andy Lau Cai E
Chen Daoming Vi Kyuin koo
Zhao Benshan Duan Chi-Jui
Daniel Wu Hu Shi
Wang Lee Hom Luo Jialun
Nick Cheung Liang Qichao
Zhou Xun Wang Huiwu
Dong Jie Soong Chingling
Ying Yang Xiao Fengxian
John Woo Lin Sen
Li Chen Actor
Angela Baby Actor

Technical Credits
Huang Jianxin Director
Han Sanping Director,Producer
Gao Chengsheng Executive Producer
Wang Danrong Sound/Sound Designer
Xu Hongyu Editor
Guo Junli Screenwriter
Shu Nan Score Composer
Ma Shangyou Score Composer
Wang Wenjun Costumes/Costume Designer,Production Designer
Zhao Xiaoshi Cinematographer
Huang Xin Screenwriter
Dong Zhe Screenwriter
Ma Zhengqiang Executive Producer
Yi Zhenzhou Production Designer

Scene Index

Disc #1 -- Beginning of the Great Revival
1. The Revolution [11:06]
2. Fighting Japan [10:02]
3. Empire of China [13:13]
4. The Warlords [8:42]
5. Popular Appeal [9:22]
6. Versailles [11:30]
7. Resentment [5:17]
8. May Fourth [14:16]
9. Expanding Unrest [10:55]
10. Roots of Marxism [6:22]
11. Secret Meetings [13:52]
12. The Party Begins [9:50]

Customer Reviews

Most Helpful Customer Reviews

See All Customer Reviews