Teoretyczne badanie wlasciwosci fizycznych

Teoretyczne badanie wlasciwosci fizycznych

by Sanjay Kumar Singh, U. P Verma

Paperback

$40.00
Members save with free shipping everyday! 
See details

Overview

Ta książka dotyczy obliczeń ab-initio pełnego potencjału opartego na obliczeniach różnych właściwości krystalicznych monopniktydów iterbowych (YbX, X=N, P i As) w warunkach otoczenia i wysokiego ciśnienia. Materiały te krystalizują się w strukturach soli kamiennej pod ciśnieniem otoczenia. W związkach RE, elektrony hybrydyzowane między dwoma stanami, które mają prawie równą energię. Właściwości te zostały skorelowane z istnieniem nienapełnionych powłok elektronowych jonów RE, które w związku z tym silnie oddziałują z siatką. Niniejsza książka zawiera obszerne badania nad wysokociśnieniowymi właściwościami strukturalnymi, elektronowymi i termicznymi YbX, dzięki czemu czytelnik uzyskuje podstawowe informacje na ten temat i zapoznaje się z najnowszymi pracami badawczymi wykonanymi do tej pory w dziedzinie monopiniktydów Yb. Po nałożeniu pewnego nacisku na materiały ulegają one zmianom strukturalnym, co jest jedną z fascynujących właściwości tych materiałów. Obliczone wyniki są w stanie z powodzeniem wyjaśnić właściwości krystaliczne YbX.

Product Details

ISBN-13: 9786200547354
Publisher: KS Omniscriptum Publishing
Publication date: 09/18/2020
Pages: 56
Product dimensions: 5.98(w) x 9.02(h) x 0.13(d)

Customer Reviews